ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР?
Sunday, 28 January 2018

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

Прошле су три године од потписивања претходног Посебног колективног уговора који је настао у специфичним околностима. Да бисмо приступили преговорима, тада смо морали да штрајкујемо.

Пре потписивања усвојен је нови Закон о раду и неке од рестриктивних одредби су из Закона преузете и у ПКУ. Истини за вољу, сви синдикати просветних радника су тада тражили да се кроз нове одредбе обезбеде већа права запосленима, у односу на Закон о раду, али представници власти нису имали разумевања. Тада нам није пошло за руком да нашим колегама које су у школе дошли из привреде кроз ПКУ обезбедимо признавање њиховог минулог рада. Реч је пре свега о инжењерима и наставницима практичне наставе којима је претходно радно искуство представљало препоруку и услов да пређу у школу. Није било разумевања ни за наше захтеве да се боље вреднује рад одељењског старешине. Аргументи које смо износили, нису били прихваћени.

Преговори о новом Посебном колективном уговору, скоро су почели.

Поставља се оправдано питање због чега су их представници власти уопште и започињали уколико им је била намера да важећем ПКУ само продуже дејство? Да се разумемо, такви ставови министарства финансија, рада и просвете за нас у Унији СПРС не представљају никакво изненађење. Њима у потпуности одговара да се продужи дејство важећем уговору. Њихово образложење таквог става, у коме се истиче нужност и неопходност одлагања доношењег новог ПКУ до почетка примене Закона о запосленим у јавним службама, за нас није прихватљиво. Дејство важећег ПКУ се може продужити само до тренутка договора и потписивања новог, односно, највише за месец дана.

Унија СПРС је пред почетак преговора, објавила свој предлог новог ПКУ. У њему су узете у обзир и одредбе поменутих закона као и новог Закона о основама образовања и васпитања. Као што смо већ истакли, јасно нам је зашто представницима власти не одговара потписивање новог ПКУ, у коме би се признао минули рад нашим колегама које претходно нису радиле у школи. Не одговара им ни захтев за повећањем процента зараде који запослени добија приликом привремене спречености за рад са садашњих 65% на 75%, не одговара ни повећање накнаде за рад одељењског старешине, као ни захтев за смањењем непосредне норме часова колегама који су пред пензијом и још пуно тога што смо изоставили, али што се може прочитати у нашем предлогу.

Никако нам није јасно зашто се са аргументима које истичу представници власти слажу и представници осталих синдиката просветних радника? Према нашем мишљењу, за тако нешто нема оправдања. Одредбе које су изнете у предлогу новог ПКУ који је објавила Унија СПРС су у интересу свих просветних радника.

Поштоване колеге, још једном вас позивамо да добро размислите и да у интересу свих запослених у просвети подржите нацрт ПКУ који је предложила Унија СПРС. Нека то буде наш заједнички захтев.

Израда и потписивање новог ПКУ за све нас представља испит на коме се не сме пасти. Поправног неће бити наредне три године.

У Крагујевцу, 28.1.2018.

Милан Јевтић, члан Председништва УСПРС

Последњи пут ажурирано ( Sunday, 28 January 2018 )