ТУЖБЕ!
Monday, 12 June 2017

САОПШТЕЊЕ 

Унија СПРС је у више наврата упозоравала надлежне у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и указивала на проблем који је настао приликом обрачуна и исплате накнада за годишњи одмор запосленима у просвети за 2015. и 2014. годину. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије, Младен Шарчевић је прошле године донео исправну одлуку и свим запосленим је поменута разлика накнаде исплаћена заједно са платом у септембру 2016. године. На такав начин су избегнути непотребни судски трошкови које би запослени свакако покренули како би исправили штету која им је противзаконитим начином обрачуна накнаде за годишњи одмор, нанета.

Остала је спорна исплата разлике у накнади за лето 2014. године. Приликом разговора које су представници Уније СПРС водили у Министарству просвете, дошло је до калкулисања и отезања од стране Министарства. Очигледно је да су и они свесни да је потраживање запослених сасвим близу застаревања и сада се купује време како би до застаревања стварно и дошло. Најпре се чекала пресуда суда у појединачним случајевима који су покренути, а када је она стигла ( са исходом који је сасвим био известан), директорима је наложено да се на ту пресуду жале и тако увећају иницијално потраживање које је износило око 3 хиљаде динара на фантастичне износе који ће бити достигнути.

Пошто су преговори са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у вези са накнадом за годишњи одмор из 2014. године постали сувишни, принуђени смо да као синдикат заштитимо интересе својих чланова на други начин. У неколико градова  Србије, Унија СПРС је обезбедила адвокате који ће бесплатно заступати запослене у споровима који ће уследити . 

Сви председници градских одбора Уније СПРС ће добити упутства од правног ресора УСПРС о начину покретања тужби,  као и о неопходној документацији коју ваља прибавити. Унија СПРС изражава своје жаљење што је принуђена да на овакав начин враћа отети новац својим члановима и нада се да ће неко одговарати за милионску штету коју ће претрпети буџет Републике Србије. Као и много пута до сада, тај новац је могао бити корисније употребљен.

У Београду, 12. јуна 2017.

ИНФО - УСПРС