Правилници
Tuesday, 01 April 2008

 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање

установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Правилник о врсти стручне спреме - основне школе
Правилник о врсти стручне спреме - средње школе
Измене и допуне правилника о врсти стручне спреме - средње школе
Правилник о врсти стручне спреме - гимназија
Измене и допуне правилника о врсти стручне спреме - гимназија
Правилник о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у дому ученика
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о норми часова у основној школи - СТАРИ
Правилник о мерилима за цену услуга за основну школу - СТАРИ
Правилник о мерилима за цену услуга за средњу школу
Правилник о оцењивању ученика средње школе
Правилник о оцењивању ученика основне школе
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа
Правилник о стручно педагошком надзору
Правилник о педагошкој норми за средње школе
Правилник о наставном плану и програму за гимназије
Правилник о календару у основној школи , Србија
Правилник о календару у средњој школи , Србија
Правилник о календару у основној школи , Војводина
Правилник о календару у средњој школи , Војводина
Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи
Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи
Правилник о цени услуга у средњој школи
Правилник о цени услуга у основној школи
Правилник о извођењу екскурзија

 

 
   

 

Последњи пут ажурирано ( Saturday, 11 July 2015 )