ДРУГИ ЗАХТЕВ, детаљније Штампај E-pošta
Tuesday, 26 September 2017

ДРУГИ ЗАХТЕВ, детаљније

Велики штрајк је завршен потписивањем Споразума о решавању спорних питања, између Владе РС, са једне стране (Закључак Владе и потписи два министра, С. Вербић и К. Удовички) и 4 репрезентативна синдиката са друге стране, у два наврата, фебруара и априла 2015. године.

Унија СПРС је на неиспуњени договор подсетила Владу РС и МПНТР на скупу испред Владе РС 17. марта и штрајковима тога дана, као и 31. марта 2017. године.

Шта је конкретно умањено српском учитељу, наставнику, за ове две године, а шта враћено: УМАЊЕНО:

13 месеци x 4.000,00 = 52.000,00 (децембар 2014. и 2015. година)

12 месеци х 2.500,00 = 30.000,00 (2016. година)

ВРАЋЕНО:

28. октобар 2015. године штрајк (7.000,00 једнократно свима);

Децембар 2015. године 4 % увећање на већ смањену плату што износи 3,6 % враћања одузетог;

Децембар 2016. године 6 % увећање већ умањених плата из 2014. што сада укупно износи 9,2 % враћања одузетог;

Из овога можемо закључити да плата није враћена на ниво из 2014. године, ни у номиналном износу. За то недостаје 0,8 %. С обзиром на то да је инфлација у ове две године била око 5 % показује се исправним став УСПРС да је плате у децембру 2016. године требало повећати 12 % да бисмо говорили о реалном повећању зарада.

Сваком просветном раднику је за ове две године одузето око 60.000,00 динара (око 500 евра) а са порезима око 90.000,00 динара (око 750 евра).

Просечна плата у Републици Србији за април месец 2017. године износила је 49.635,00 динара а просечна плата у образовању за исти месец износи 42.427,00 динара, што је 17 % испод Републичког просека. То значи да плате у просвети треба повећати најмање 18 %, што је и било предвиђено стратегијом УСПРС из новембра 2016. године. Тада смо рекли да повећање треба да буде степенасто од по 12 % у наредне три године да бисмо направили какав такав помак у побољшању материјлног положаја запослених у просвети.

Применом Закона о загарантованој заради, суспендована је у већем делу Уредба о коефицијентима па сада у просвети сви са првим до четвртог степена стручности примају минималац. Како је донета одлука о повећању минималне цене рада за 10 % (са 130 на 143 динара по сату) то ће се и зараде запослених са петим степеном и помоћних наставника спустити на ниво минималне зараде од 01. 01. 2018. године. Због загарантоване минималне зараде однос између зарада запослених са И – ВИИ степена са 1:3 спушта се на испод 1:2 а зависно од тога колико ће повећање добити просветни радници може се спустити на 1: 1,8 или ниже што је далеко најнеповољније од свих делатности. Систем зарада у просвети треба уредити тако да оне буду у односу 1:2:3 (И-ИВ-ВИИ ) степена стручности јер је везивање за просек у Републици Србији неодржив због варирања истог из месеца у месец и неупоредиво вишег нивоа образовне структуре запослених у образовању. Како је од 12. месеца 2014. до данас инфлација око 10 % па са наведеним скидањем од зарада од 10% (новембар 2014.) у претходне две године и враћених 9,2 % да би се стање довело на номинално (реално) потребно је повећање од најмање 12 % а да би ишли ка односу 1:2:3 од најмање 18 % што је и био захтев УСПРС из марта и септембра ове године.Доношење Закона о јавним службама треба спречити по сваку цену јер ће се његовим усвајањем укинуту разни додаци који сада постоје (старешинство, комбинована одељења, рад у специјалним школама, путни трошкови и слично, што ће директно утицати на умањење зарада и других права из ПКУ-а који се укидају па више нема социјалног дијалога.

Гледано кроз просечну потрошачку корпу нико у просвети нема плату којом би се она покрила ( преко 61.000 динара) што говори још боље о потреби враћања односа зарада на 1:2:3 (И-ИВ-ВИИ) . Незаконитим обрачуном зарада за време годишњих одмора просветни радници су још додатно закинути за још око 0,5% на годишњем нивоу. То што је у претходне две године просветним радницима дато по 1% више но осталима је бесмислица, јер ће се тим темпом стићи до просека у Републици Србији за 12 година, а у односу на друге кориснике буџета за 20 до 30 година. Према последњим подацима РЗС за јул 2017. године просечна зарада у Републици Србији је 48101,00 динара а у образовању 42909,00 динара. У многим делатностима зараде су вишеструко веће и поред чињенице да само у образовању апсолутна већина запослених (69,4 % ) има високу школску спрему а истовремено и најнижу зараду. Примера ради у ваздушном саобраћају плате су 4,23 пута веће но у образовању, у делатностима рачунарства и програмирања 4,07 пута, у производњи дувана 3,42 пута, у управљачким делатностима 3,18 пута, а у нафтној индустрији , пренос електричне енргије, услугама у рударству, рекламирању производа 2,5 до 3 пута..итд.

Због тога УСПРС тражи од Владе Републике Србије:

1. Потписивање Протокола о повећању зарада у образовању за 18%, што би нас за почетак довело на ниво зарада изнад Републичког просека. Стратегија Уније СПРС већ 18 година јесте да професор почетник има 30% изнад републичког просека зарада (што би данас износило око 65.000,00 динара).

2. Исплату 15.000,00 динара за три Светосавске награде предвиђене потписаним Споразумом о решавању спорних питања (члан 2.) и ПКУ за запослене у образовању (2015, 2016 и 2017.). За то је потребно 2 милијарде динара (са могућношћу исплате у државним обвезницама).

3. Исплату 15.000,00 динара из уштеда предвиђене потписаним Споразумом (члан 7.) које су остварене у нашем систему смештањем технолошких вишкова (преко 11.000 људи) уштеда преко 2,5 милијарди динара. За ту исплату потребно је 2 милијарде динара.

4. Да се административним радницима и домарима са четвртим степеном стручне спреме коригује садашњи коефицијент од 8,62 на 13,42 колико износи коефицијент четвртог степена у настави (а не да се дотирају до минималне цене рада) и да се обештете (око 27.000,00 динара по извршиоцу) за период од децембра 2015. до данас јер им цена рада није мењана иако је била предвиђена Законом о буџетском систему. Такође захтевамо да се коефицијент шефа рачуноводства са шестим степеном од 13,73 коригује на 14,88 колико износи коефицијент шестог степена у настави.

5. Тражимо примену Правилника МПНТР о плаћању уношења података у информациони систем Доситеј (платити претходну школску годину) и да се од нове школске године то системски реши као функционални додатак, што је био случај у појединим школским управама школске 2016/2017. године и показао се као добар начин плаћања.

6. Враћање незаконито одузетог дела плате запослених за време годишњег одмора 2014. године, на начин као што је враћена 2015. година без позивања на застарелост јер дуг је дуг.

Унија СПРС је доследна и спремна за договор, али не и за даља понижавања просветних радника.

У Београду,25. септембра 2017. године

Рук. Ресора за финансије, аналитику и чланство УСПРС

Владимир Аџић

Последњи пут ажурирано ( Tuesday, 26 September 2017 )
 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC