ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА У СКУПШТИНИ Штампај E-pošta
Friday, 15 September 2017

Предлози закона о образовању у Народној скупштини

Влада Србије утврдила је данас Предлог закона о основама система образовања и васпитања и Предлог закона о високом образовању и послала Народној скупштини на усвајање.

 Нова законска решења поставиће темељ квалитетнијем образовању, саопштила је Влада Србије после данашње седнице.


Унапређивање квалитета образовања, већа одоговорност кључних актера у систему, ефикасност на свим нивоима, већа аутономија установа и економичност су основни принципи на којима почива предлог кровног просветног закона, пише у саопштењу. Предвиђено је доношење Националног оквира образовања као основе за израду нових наставних планова и програма.

Уводе се и новине у систему управљања и руковођења установама, директори ће бити бирани искључиво на основу компетенција, уз обавезну обуку и лиценцирање, имаће проширену одговорност, сигурнији радно-правни статус, а у пензију одлазити са 65 година, додаје се у саопштењу.

Такође, постављене су основе за оцењивање и напредовање ученика и стварање услова за већи обухват деце образовањем и бриге за децу из осетљивих група, док је наставник аутономан у конципирању процеса наставе уз одговорност за резултат.

Истовремено, додаје се, повећава се одговорност наставника за квалитет наставе, оцењивање и поступање у случајевима кршења забрана, насиља и дискриминације.

Проширена је одговорност у области забрана у односу на насиље и дискриминацију, повећане су новчане казне за прописане прекршаје, а уводе се и нове васпитно и васпитно-диспциплинске мере, друштвено користан и хуманитарни рад, са циљем повећања одговорности и ефикасности уз вођење рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика.

Предлогом закона је прописана одговорност родитеља, а предвиђена је и могућност оснивања општинских савета родитеља.

Установе ће имати педагошку аутономију у доношењу одлука о делу школског програма, организацији рада и календару. Такође, ствара се основ за електронску документацију и
евиденцију рада школа.

Влада Србије наводи да Предлогом закона о високом образовању значајно унапређује систем акредитације кроз оснивање Националног тела за акредитацију, нове стандарде,
увођење поступка жалбе, као и процедуре за издавање дозволе за рад и упис студената тек након завршене акредитације.

Успоставља везу високог образовања и привреде кроз формирање Савета послодаваца на свакој високошколској установи.

Кроз јединствени информациони систем просвете уводе се регистри акредитованих студијских програма, запослених и студената, којима се додељује Јединствени образовни број за праћење напретка у високом образовању и основа за увођење новог система финансирања.

Услов за рангирање за упис у наредну студентску годину на терет буџета је 48 ЕСП бодова, пише у саопштењу Владе.
 
Извор: Данас
 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC