ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МПНТР Штампај E-pošta
Wednesday, 03 May 2017

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МПНТР

На захтев Уније синдиката просветних радника Србије 03.05.2017. одржан је састанак поводом новог плана и програма у другом циклусу основног образовања и васпитања, недавно усвојеног на седници НПС, који ће се примењивати од наредне школске године.

У име Уније СПРС састанку су присуствовали чланови Председништва УСПРС Милан Јевтић и Добривоје Марјановић, а у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Славица Јашић, руководилац групе за послове основног образовања и васпитања и Милош Благојевић, посебни саветник министра.

Као тема састанка су се наметнуле промене до којих ће потенцијално довести примена новог плана и програма, а тичу се положаја запослених.

Представници МПНТР су изнели свој став да се по питању норме наставника ништа значајније неће променити. Промене које се уносе у нови план и програм у другом циклусу основног образовања и васпитања, према њиховим речима су неопходне, како би се решило питање законом дозвољеног оптерећења ученика.

Поред оптерећења ученика бројем обавезних часова у самој настави новим планом се уводи и појам "ангажовања ученика". Оно се односи на обавезне и слободне активности ученика, које ће према њиховој најави новим Правилником о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи бити уврштено у 24 - часовну структуру непосредног рада са ученицима. Реч је о физичким активностима, хору, цртању, сликању, вајању ...

Од стране представника МПНТР скренута је пажња да ће се приликом формирања одељења за наредну школску 2017/2018. годину стриктно примењивати члан 31. Закона о основном образовању и васпитању у свим разредима.

Представници Уније СПРС ће интензивно пратити израду правилника и докумената које регулишу ову материју.

ИНФО УСПРС

 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC