Правилници Штампај E-pošta
Tuesday, 01 April 2008

 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање

установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Правилник о врсти стручне спреме - основне школе
Правилник о врсти стручне спреме - средње школе
Измене и допуне правилника о врсти стручне спреме - средње школе
Правилник о врсти стручне спреме - гимназија
Измене и допуне правилника о врсти стручне спреме - гимназија
Правилник о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у дому ученика
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о норми часова у основној школи - СТАРИ
Правилник о мерилима за цену услуга за основну школу - СТАРИ
Правилник о мерилима за цену услуга за средњу школу
Правилник о оцењивању ученика средње школе
Правилник о оцењивању ученика основне школе
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа
Правилник о стручно педагошком надзору
Правилник о педагошкој норми за средње школе
Правилник о наставном плану и програму за гимназије
Правилник о календару у основној школи , Србија
Правилник о календару у средњој школи , Србија
Правилник о календару у основној школи , Војводина
Правилник о календару у средњој школи , Војводина
Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи
Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи
Правилник о цени услуга у средњој школи
Правилник о цени услуга у основној школи
Правилник о извођењу екскурзија

 

 
   

 

Последњи пут ажурирано ( Saturday, 11 July 2015 )
 
< Претходно   Следеће >

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Четвртак од 1900 до 1930

Субота од 0800 до 0830

ТВ Коперникус I.

РАДНЕ ГРУПЕ ПО ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

ЛИСТА РАДНИКА СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

МОЈА ПРАВА СУ?

ЗАХТЕВ ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ


УПУТСТВО БОДОВАЊЕ

УПУТСТВО
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА

ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ

ИЗВОР: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 

 

 

УСПРС на facebook - у

ТАКСА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПКУ

КАЛЕНДАР РАДА 2016//2017

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ДОПИС МИНИСТРА

 

ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ

НОВИ ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПУБЛИКАЦИЈА ПОСЛОВИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА

СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА

И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН

О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН

О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН О УЧЕНИЧКОМ

И СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

 

ШКОЛСКА 2014/2015

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

ШКОЛСКА 2013/2014

ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC