Закони Штампај E-pošta

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања

Посебан колективни уговор
Закон о основној школи
Закон о средњој школи
Закон о ученичком и студентском стандарду
Закон о штрајку
Закон о расподели трансферних средстава из буџета РС за 2005
Закон П И О
Закон о раду
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о социјално-економском савету
Закон о мирном решавању радних спорова
Породични закон
Закон о евиденцијама у области рада
Закон о државним службеницима
Закон о општем управном поступку
Посебни протокол за заштиту деце и ученика
Приручник самовредновање
Општи колективни уговор
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о одговорности за кршење људских права
Закон о заштити животне средине
Закон о здравственом осигурању
Кривични закон
Закон о заштити потрошача
Закон о финансирању
Закон о здравственој заштити
Закон о јавном реду и миру
Устав
Уставни закон
Закон о јавном информисању
Закон о прекршајима
Закон о водама
Закон о забрани пушења
Закон о путним исправама
Закон о локалној самоуправи
Закон о спречавању насиља на спортским манифестацијама
Закон о личној карти
Закон о малолетним извршиоцима
Закон о санитарном надзору
Закон о здравстеном надзору над животним намирницама
Закон о јавном реду и миру
Закон о предшколском васпитању и образовању  

 

 
< Претходно   Следеће >

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Четвртак од 1900 до 1930

Субота од 0800 до 0830

ТВ Коперникус I.

РАДНЕ ГРУПЕ ПО ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

ЛИСТА РАДНИКА СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

МОЈА ПРАВА СУ?

ЗАХТЕВ ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ


УПУТСТВО БОДОВАЊЕ

УПУТСТВО
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА

ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ

ИЗВОР: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 

 

 

УСПРС на facebook - у

ТАКСА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПКУ

КАЛЕНДАР РАДА 2016//2017

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ДОПИС МИНИСТРА

 

ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ

НОВИ ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПУБЛИКАЦИЈА ПОСЛОВИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА

СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА

И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН

О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН

О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН О УЧЕНИЧКОМ

И СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

 

ШКОЛСКА 2014/2015

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

ШКОЛСКА 2013/2014

ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC