Закони Штампај E-pošta

 

 

Закон о основама система образовања васпитања

Посебан колективни уговор
Закон о основној школи
Закон о средњој школи
Закон о ученичком и студентском стандарду
Закон о штрајку
Закон о расподели трансферних средстава из буџета РС за 2005
Закон П И О
Закон о раду
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о социјално-економском савету
Закон о мирном решавању радних спорова
Породични закон
Закон о евиденцијама у области рада
Закон о државним службеницима
Закон о општем управном поступку
Посебни протокол за заштиту деце и ученика
Приручник самовредновање
Општи колективни уговор
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о одговорности за кршење људских права
Закон о заштити животне средине
Закон о здравственом осигурању
Кривични закон
Закон о заштити потрошача
Закон о финансирању
Закон о здравственој заштити
Закон о јавном реду и миру
Устав
Уставни закон
Закон о јавном информисању
Закон о прекршајима
Закон о водама
Закон о забрани пушења
Закон о путним исправама
Закон о локалној самоуправи
Закон о спречавању насиља на спортским манифестацијама
Закон о личној карти
Закон о малолетним извршиоцима
Закон о санитарном надзору
Закон о здравстеном надзору над животним намирницама
Закон о јавном реду и миру
Закон о предшколском васпитању и образовању  

 

 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC