Спровођење споразума Штампај E-pošta
Friday, 08 April 2011

Почео рад на измени закона

   Данас су у Министарству просвете и науке вођени први разговори по питању Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања.Представници УСПРС Леонардо Ердељи и Иван Ружичић изнели су основне примедбе, односно коментар поводом закона, који је објављен у нашој „Зеленој књизи“..Представници Министарства просвете и науке сложили су се да на наш предлог закон треба мењати по хитном поступку, што подразумева да ће се неки чланови, које смо ми предложили а које Министарство просвете и науке може да прихвати одмах, бити усаглашени већ у уторак, када ћемо добити и званичну потврду о њиховој сагласности.Ради се о члановима који нису спорни, јер су се у пракси показали као лоша решења,а да ће се у уторак формирати радна група која ће наставити рад на изменама појединих чланова, за које треба консултовати у друга министарства.На крају овог састанка закључено је да Закон о изменама и допунама Закона основама система образовања и васпитања, треба да  буду урађене до краја априла месеца, како би у мају месецу „прошао“ Одбор за просвету Скупштине и Влада га усвојила и доставила Скупштини на усвајање у јуну месецу. Тако би ступио на снагу пре почетка наредне школске године.

 

 Део текста

 

        Закон не предвиђа временске оквире у којима надлежне институције система треба да прихвате предлоге измена наставног плана и програма који проистичу из праћења огледних одељења или су предложени од практичара из школа (на пример: брзе измене профила занимања, изборни програми). 

 

Недовољно развијена законска регулатива и временски оквир за прихватање измена индивидуалног образовног плана (чл. 77.), за посебно надарену децу (више су законска решења за децу са сметњама у развоју и инклузивни рад).

 

Задржан је неразуман број година (10-12) за обавезну наставу грађанског васпитања и веронауке, мада пракса показује да ефекти њиховог извођења једва могу садржајем и квалитетом „покрити“ највише један циклус од 4 године у основном образовању, а да све након тога треба да буде у облику факултативне наставе (далеко је већа штета од масе упослених нестручних предавача оба предмета, него да су уместо тих програма формирани програми из домаћинства, пољопривреде, екологије, рационалног коришћења енергије...).

 

Уместо да се успостављају захтеви за боље услове за рад, опремљеност школа и стручно праћење реализације на часу (нпр.: кроз једносменски рад свих школа, како су то већ урадиле Словенија и Хрватска; једнобразна опремљеност минимумом неопходних учила и опреме; омогућавање стручних надзора школе од стране школске управе...), уводи се уместо педагошке норме, норма непосредног рада наставника, васпитача и стручних сарадника (чл.136.), а просветни саветник у школским управама је звањем произведен у универзалног стручњака за праћење квалитета рада било ког предмета без обзира на његову стручну квалификацију.

 

Чланом 83., уводи се општа матура након завршеног четвртог разреда, после које ученик може да се упише на одговарајућу високошколску установу, чиме се негира сам њен смисао који у већини европских земаља обезбеђује упис на жељени факултет, а овде нам указује да договор са високошколским установама није постигнут и да она стога и нема смисла, јер проходност коју она обезбеђује је минимална.

 

1.  Члан 123. говори о неискуству креатора закона који ништа практично у њему није могао да види. 

  Прва три месеца приправничког стажа, наставник, односно васпитач -  приправник ради по непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор наставник – приправник,   за време прва три месеца не оцењује ученике. Хајде да поставимо  горњи пасус прагматично: у истој великој школи недостају професора математике. На конкурс се јави један стручан, тек дипломирани математичар и више нестручних факултетски образованих колега. Дипломирани математичар улази у одељење са ментором и прва три месеца нема право да оцењује у одељењима укојима предаје. Други, нестручни наставник математике иде сам одељења, оцењује ученике!!! Да се запитамо над киме се врши дискриминација и насиље?! Питање које се поставља у вези са изнетим је и ко држи часове које ментор има у истој или другој школи,док је на часовима приправника, и ко све то и како плаћа?!

Решење је врло једноставно: Обојица треба да имају одређен број посета часовима од стране ментора, на којима предају, испитују, врше демонстрацију, састављају контролне вежбе, систематизују градиво, држе огледне часове и то у току целе године (ментор који би то радио имао би неко од звања прописаних Правилником о стручном усавршавању и напредовању наставника и имао би одређени додатак уз плату, за то).

 

2. Чланови 120, 130, 131, 132. праве посебну збрку у вези са пријемом радника.

1. Прво питање је: шта је то радник у радном односу на неодређено време (да ли је 40% на колико је нпр. примљен или искључиво 100% радног времена)?! Ако се сложимо да је то први наведени пример, онда је јасно шта је радник са непуним радним временом у односу на радни однос на неодређено време које је радник са установом засновао и како се понашати у складу са упутствима министарства о технолошком вишку и радницима са непунирадним временом (нпр. на оних 40% ове године нема ангажовањ за 10% које треба у поступку преузимања да му се обезбеди равноправно са технолошким вишком).

 

2. Шта ако се проблем постави другачије (у складу са текстом и наведеним члановима)? Радник са непуним радним временом је онај који нема заснован  радни однос на неодређено радно време са установом до 100%?!  

   ПОСЛЕДИЦА: Технолошки вишак (нема ни мало ангажовања у    установи) и радник са овако дефинисаним непуним радним  временом су у истој равни. Начелник школске управе је у обавези да им обезбеди посао до пуне норме, не до оне до које с у засновали радни однос), па тако, неодговорни директори школ  који су за једно радно место примили по више извршилаца на неодређено време (од 15% до 50%), су на тај начин били у прилици  да воде кадровску политику општина, да други директори школе морају да упошљавају кадар који су они примили (до пуне норме, што је потпуни апсурд)!!!  Укрупњавање радног односа – слажемо се, али на основу  квалитета радника и избора директора, а не на основу принуде како се сада дешава?!

   3. Чланови 151, 152. и 153. показали су да је творац закона разумео да му је неопходан спољни сарадник, али његову улогу, улогушколских управа и сарадника очигледно није (или није хтео) да разуме до краја

 

4. Сматрамо да у члану 130. пријем у радни однос треба да се врши на основу конкурса и на основу преузимања радника (ако су сагласне обе установе и радник), сагласно Закону о раду. На овај  начин бисмо безболно могли упошљавати без конкурса добре  раднике који су дуже време радили у руралним срединама и заслужили су квалитетом да пређу у веће средине и колективе.

 

5.  У члану 132. треба додати став 5. да се на одређено време (највише две године) може упутити радник који је у установи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом, па сеналази на листи запослених са које се врши преузимање.

РАЗЛОГ: У свакој средини постоје радници које због њиховог односа према раду или другог „нико не жели“ па се на овај начиномогућава њихово упошљавање на одређено време у више средина чиме се њихов лош рад лакше амортизује.

6.  У члану 135, допунити став 1. да директор школе може да закључи уговор о извођењу наставе или за полагање испита за највише 30% од пуног радног времена са лицем запосленим у својој установи (предлог) или са лицем запосленим у другој установи или код другог послодавца, односно који самостално обавља делатност у случајевима из члана 132 став 1, 2, 3 (2. и 3. нови).

Сутра објављујемо други део текста

InfoUSPRS

 

 

Komentari (52)Add Comment
...
napisao jelena valjevo, 08 April, 2011
5. У члану 132. треба додати став 5. да се на одређено време(највише две године) може упутити радник који је у установи урадном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом, па сеналази на листи запослених са које се врши преузимање.
РАЗЛОГ: У свакој средини постоје радници које због њиховог односа према раду или другог „нико не жели“ па се на овај начиномогућава њихово упошљавање на одређено време у више средина чиме се њихов лош рад лакше амортизује.

Izražavam nezadovoljstvo ovim predlogom. Smatram da nečiji loš rad ne treba amortizovati, nego prekinuti.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +44
...
napisao Naissus, 08 April, 2011
"Раднички реп", песма у извођењу глумца Лазара Ристовског је права синдикална химна. Не будимо овце!!! Тужимо их за сваки динар који су нам узели незаконито! Ко реши и да надокнади редовну наставу нека тужи за оно више пара које су одбили. НЕ СМЕ НИКОМ ВИШЕ ДА ПАДНЕ НА ПАМЕТ ДА ОВО ПОНОВИ!!!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +19
...
napisao Nastavnik, 08 April, 2011
Najbitnije stvari o kojoj treba da se priča kod prijema u radni odnos jesu transparentnost postupka i način na koji direktor vrši izbor kandidata. Svi znaju da su konkursi samo formalnost i da se uvek unapred zna ko će biti primljen. Zato je neophodno vršiti rangiranje kandidata na osnovu odjektivnih i merljivih kriterijuma. Ako postoji način za bodovanje tehnoloških viškova, zašto da ne postoji bodovanje prijavljenih kandidata? Tako će prestati pritisci na direktore u pogledu izbora kandidata, a u školu bi ulazili najbolji, a ne najpodobniji i oni sa najjačim vezama. Kada u školu budu ulazili najkvalitetniji nastavnici, i nastava i obrazovanje biće kvalitetniji.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +13
...
napisao Dusan, 08 April, 2011
Los nastavnik je najvece zlo koje skola moze da ima.Niko od nas nema pravo da zrtvuje generacije zbog nesposobnosti i nestrucnosti.Nema kompromisa sa sustinom.Onaj ko se pokazao kao lose resenje a ni posle pomoci nije promenio nista u kvalitetu svog rada mora da ode iz skole.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +26
..., Nisko ocenjen komentar [Prikaži]
...
napisao Dusan, 08 April, 2011
Prvi put mi je zao sto za jedan komentar ne mogu glasati nekoliko puta jer bi za prvi komentar na ovu vest koji je ostavila "Jelena Valjevo" glasao hiljadu puta!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +7
...
napisao Вероучитељ, 08 April, 2011
Због чега Унија сада "неразумно" улази у борбу против веронауке? Чини ми се да је заиста "неразумно" било са наше стране што смо вас искрено подржавали и штрајковали два месеца. Тиме сте изгледа добили прилику да укидате веронауку. Срамота!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao Nina, 08 April, 2011
Zasto ucenici ne bi nastavili sa ucenjem drugog stranog jezika makar u cetvorogodisnjim skolama?Nemam nista protiv veronauke i gradjanskog ali su ta dva predmeta uvedena naustrb broja casova drugog jezika u osnovnim skolama.Do ove nesrecne reforme,drugi strani jezik se ucio od treceg razreda a sada ide od petog.Veliki broj ljudi je ostao bez norme ili bez posla,dok su kao predavaci gradjanskog i veronauke zaposljavani npr. etnolozi ili kuvari sa blakoslovom od vladike.To je u redu?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
...
napisao Учитељица, 08 April, 2011
"4. Сматрамо да у члану 130. пријем у радни однос треба да се врши на основу конкурса и на основу преузимања радника (ако су сагласне обе установе и радник), сагласно Закону о раду. На овај начин бисмо безболно могли упошљавати без конкурса добре раднике који су дуже време радили у руралним срединама и заслужили су квалитетом да пређу у веће средине и колективе." Напокон да се размишља и о наставницима који раде у селу...

И ја бих за Јеленин коментар гласала више пута!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik Vlasotince, 08 April, 2011
Nije ovo BORBA protiv veronauke i ga]anskog vasptanja nego opterecenje ucenika od 25 na 28 casova nedeljno od petog do osmog razreda. Veronauku u crkvi a gradjansko vaspitanje po sadrzajima rasporediti u drustvenim predmetima. Tako cemo stvoriti uslove ya ponovan normalan rad sa decom u skoli kao sto je bio pre 2000. goddine. Dosta nam POPOVi POLICAJCI SILIBAJYERI trakoyvanih nevladinih organizacija sa PRITIVIYMOM na televiyijama unistise devu u njih normalan razvoj i pedagogiju i didaktiku i metodiku i sekcije i dodatnu i dopunsku nastavu bacise pod noge. Cudo da jos me niko od yvanicnika iz ministstva ili udruxenja jos nije upitao na saradnju da pomognem da se na pravi nacin postavi program osto pedagoskog i uze strucno metodskog sadrzaja u skoli i matematici u Srbiji. Yakoni moraju biti pravila koja su iy zivota i pedagoske prakse a ne projekcije tudjih ideja i shvatanja bez nasih iskustva u skolama i pedagogiji i pedagoskoj praksi. To ce uopste tesko sprovoditi dokle god postoji partisko crkvena drzava. Zato i sada nemam sta da trazim u bilo kakvim kozmetickim promenama u drustvu i skoskom sistemu od vrtica do fakulteta. P.S danas vidim deca u petom razredu mi na cas matematike PODMECU/naravno da to nije slucajno/ neko manipulise sa njima neki propagandno crkveni materijal nekih sekti crkvenih i morao sam da od casa matematike deci objasnjavam ono sto je trebalo da urade u pvoj rastureno duhovnoj drzavi Srbiji. Mislim da vise nece imati uopste svrhe da uopste pisem komenatre i clanke kada je u Srbiji yavladao TEROR CENYURE, sto ce tek posledice osetiti naredne generacije, jer mi jos nemamo kulturni i obarzovno naucni model za 21. vek. Sigurno oni koji se prodali ya neke sicardziske partiks evalsti ili novca ili titula ili cute kao NEMI radi MIRA U KUCI oni ce nam doci glave. Srbija nema pravu kriticku inteligenciju. Tu je nas problem. Miroslsv Mladenovic nasytavnik Vlasotince 8. april 2011. godine Vlasotince Srbija
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao prosvetar, 08 April, 2011
Ako pogledate sajtove srednjih skola koje rade po programu IB, saznacete da je iz tih gimnazija moguc upis na sve svetski priznate fakultete, a ucenici proucavaju SEST(6) izbornih predmeta po zelji ucenika. Nisu spremni za sve ali su nabildovani za ono sto ih ineresuje. Ja sam svojevremeno imao 19 predmeta u srednjoj skoli. Da li je tesko pronaci prevodioca i prilagoditi savremene programe nasim uslovima. Naslo bi se resenje i za kolege koji bi ostali kao tehnoloski visak, a ne da ucenici uce bez razloga neke stvari samo zbog necije norme.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
..., Nisko ocenjen komentar [Prikaži]
...
napisao roditelj-nastavnik, 08 April, 2011
На основу искуства са ТРИ (моја) детета и као наставника, мислим да:
1. Веронаука и грађанско нису часови неопходни у школама.
2. Боље један језик са 4 часа недељно, него два језика са по два часа.
3. Техничко треба да је прилагођено данашњој информатици, а да не постоји иѕборни предмет информатике (који ученици схавте сувише неозбиљно да не кажем као играње.
4. Три часа физичког васпитања уместо непотребно названог предмета изабрани спорт.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +27
...
napisao roditelj-nastavnik, 08 April, 2011
Шта је са математичарима који неминовно држе допунску, додатна им је, по садржају, скоро као још један нови предмет, имају обавезне писмене, а норма им је као и (без увреде) наставницима ликовног, музичког, физичког који НЕМАЈУ додатну и допунску?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao iznenađeni, 08 April, 2011
Nemojte dozvoliti da loš rad pojedinaca, a svi znamo da ih ima, bude nagrađen ovom -amortizacijom-. Loš rad je loš rad i ne sme sindikat da ga pokriva!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +12
...
napisao Радмила, 08 April, 2011
Јелена је у праву. Лош рад у просвети не сме да се амортизује!!!!!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao Aleksandar, 08 April, 2011
Vi i ne zaslužujete veće plate kad ne vidite šumu od drveća. Da li ste dobili rešenje o smanjenju februarske plate? Niste. Da li je to po zakonu? Nije. Pa čemu onda rasprava o novim zakonima kad se ni ovi ne poštuju?
Ko s đavolom tikve sadi o glavu mu se lupaju
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +24
...
napisao Владимир, 08 April, 2011
У потпуности се слажем са коментаром који је написао "НЕЗАДОВОЉНИ".Какве ћете програме из, нпр.,пољопривреде осмислити, ако наградом сматрате следеће: "На овај начин бисмо безболно могли упошљавати без конкурса добре раднике који су дуже време радили у руралним(lat. ruralis-сеоски) срединама и заслужили су квалитетом да пређу у веће средине и колективе." Ко ће да учи те који ће да се баве том теријском пољопривредом?Да ли то значи да су само градске средине битне и да ће домаћинство бити осмишљено тако да се учимо животу у "великом граду"? Да ли је то још један позив за напуштање села, за једну својеврсну еутаназију породице брзих потока? Е, моји "визионари"...код нас би се за људе са таквим погледима и насувислим објашњењима пре рекло да су лицемери...А можда бисте, ради "лакше амортизације", у села могли да пошаљете оне "које нико не жели" кад додате тај став 5. Не бих да преогорчим у овом писању или да будем она "баба што се чешља", али ставите прст на чело, или боље, шаку на груди, па се сетите одакле сте кренули на свој пут,и објасните "простим речима" шта ви, кобајаги "револуционари", у ствари, желите од овог брода који тоне...и молим вас, не кривите ни Тадића, ни Николића...Ваљда смо и ми помало криви...Ви, вероватно, нисте...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +14
...
napisao Goca, 08 April, 2011
ŠTA SE DESAVA, ODNOSNO DA LI SE NEŠTO MENJA U VEZI SA BROJEM UCENIKA U ODELJENJU ?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao 2. NEZADOVOLJNA, 08 April, 2011
NE DOZVOLITE DA SE POVECAVA BROJ UCENIKA U ODELJENJU IZNAD 20.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +26
...
napisao profesor engleskog, 08 April, 2011
Slazem se sa komentarom roditelj-nastavnik i to 100%!
Drugi strani jezik treba da bude izborni, pa ako neko zeli neka ga uci.
Nekada su deca ucila samo jedan jezik od petog razreda sa cetiri casa
i mnogo su vise znala. Bilo je vremena za konverzaciju i ostale aktivnosti.
A, sada sa 2 casa nedeljno jurim kroz gradivo!
Jednostavno treba da shvatimo da ne ide svoj deci ucenje stranog jezika,
i bolje jedan, ali da ga nauce kako treba!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +14
...
napisao mirko, 08 April, 2011
Slazem se sa nezadovoljnom.Imam par predlog:
1. Da Skolski odbor ne sme da donese odluku suprotnu odluci Nastavnickog veca
2. Da se u nizim razredima dozvoli ponavljanje za ucenike koji nisu savldali gradivo;da uslov ne bude potpis roditelja,jer koji ce roditelj potpisati da njegovo dete padne godinu-do sada po zakonu samo ucenici cetrvtog razreda mogli su ponavljati razred
3. DA se ucenik visih razreda koji padne razred ne mora po automatizmu primiti u skolu, vec da se trazi saglasnost nastavnickog veca
4. Ucenik koji ima nedovoljno vladanje(da se zakon uskladi da moze da ga ima ako npr napravi 35 neopravdanihili izvrsi tezu povredu obaveza) ne mora se primiti da pohadja skolu ako se sa tim ne slozi nastavnicko vece 2/3 ili prostom vecinom glasova
5. DA ucenik moze da se izbaci iz osnovne skole ako ima nedovoljno vladanje i da se prebaci u specijalne skole koje ce primati takve ucenike. pohadjanje takvih skola ne treba da bude besplatno, a ta sredstva pored na plate radnika u tim skolama treba i da se sliju u budzet ministarstva prosvete

Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +26
...
napisao Nina, 08 April, 2011
Naravno da svi treba da uce engleski,ali je glupost da treba uciti samo engleski.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +8
...
napisao jelena valjevo, 08 April, 2011
Milo mi je što se slažete sa mojom prvom reakcijom smilies/smiley.gif, ali sad povodom nečeg drugog:
Sama sam profesor stranog jezika koji nije engleski ali ovo sa dva strana jezika koji se uče po dva časa nedeljno NE VODI NIČEMU! Roditelj-nastavnik je potpuno u pravu, ovako deca ne nauče nijedan kako treba... Ja sam spremna da ostanem bez posla ako će se tako prekinuti obesmišljavanje nastave stranog jezika u školama. Isto tako, mislim da, ako hoćemo ozbiljno da pričamo o reformi školstva, moramo biti svesni da nas JESTE previše i da će neki od nas morati da idu. Ako naša želja za boljim uslovima za našu decu nije samo deklarativna...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +14
...
napisao Draga, 08 April, 2011
MA MANITE SE ZAKONA ! KOGA BRIGA ZA ZAKON , OVDE SE NISTE NE POSTUJE ! STA BI SA ONIM ZASTO SMO STRAJKOVALI? MENI JE MNOGO BOLJE A NE ZNAM KAKO JE VAMA? POCECEMO DA DRZIMO CASOVE OD 60 MIN KAKO BI NADOKNADILI PROPUSTENO ! STA SE DESAVA U VASIM SKOLAMA? U MOJOJ JE PRAVA LUDNICA ! UBISMO SE OD RADA A PARA NIGDE .
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
...
napisao Veka, 08 April, 2011
Vladimire, potpisujem svaku Vašu reč ! Dokle šikaniranje nas sa sela / manite se ruralnih delova kada imamo tako lepo ime SELO /, pa kod nas deca mogu mnoge stvari bolje da nauče nego u nekom gradu . Bravo Vladimire.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +9
...
napisao Veka, 08 April, 2011
Još nešto. Novi zakon MORA da obuzda samovolju i velika prava direktora ! Ovim sadašnjim izgleda kao da im je škola dedovina pa rade šta hoće ! I obavezno izmeniti besmislenio deo o kažnjavanju učenika ! Kakvih 35 neopravdanih, pa čitav malte ne , sudski postupak ne bi li mu se smanjila ocena iz vladanja ! Pa pristanak roditelja na smanjenje ocene iz vladanja, te nemogućnost ponavljanja. Sve sama glupost ! I pod obavezno : mogućnost odlaganja polaska u prvi razred ako je dete nezrelo, a ne da se mučimo i mi i dete i roditelj sve zarad mogućnosti inkluzije ! Ovo je promašaj nad promašajima - mučiti nezrelo dete da pođe ranije u školu !
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +18
...
napisao Dusan, 08 April, 2011
Po drugi put danas moram da se slozim sa Jelenom.Ima nas previse.Mnogi su dosli preko veze,mnogi su primljeni na osnovu potrebe za najvise 20% nastave koja zbog ne mogucnosti prekonormnog rada nisu mogli raditi dotadasnji profesori.Veliki problem predstavlja i skolska sprema potrebna za rad na neodredjeno vreme.
Evo jedan suludi primer.U mojoj skoli(osnovna skola) na poslovima nastavnika fizike radila je osoba koja je zavrsila fizicku hemiju.Zakon nju prepoznaje kao nestrucno lice i nije mogla zasnovati rad na neodredjeno vreme.Sa druge strane ona je strucno lice da bude profesor fizike u srednjoj skoli?!Neverovatno zar ne!Gospodja je otisla i zaposlila se na neodredjeno vreme u srednjoj strucnoj skoli i mi od tada umesto fizike imamo produzeni veliki odmor.Sada radi vec drugi nastavnik preuzet iz druge skole i svi se domisljamo sta da radimo.Cak su i roditelji trazili da prisustvuju casu kako bi cas mogao da funkcionise.Direktor cesto odlazi na cas ne bi li atmosfera uopste licila na normalnu.Situacijaje je bila identicna i sa prvim nastavnikom koji je dosao ali nije preuzet pa smo ga se resili posle godinu dana.Pitanje je jednostavno.Ko nam daje pravo da amortizujemo rad takvog nastavnika?Mozda je u tih nekoliko godina kroz skolu prosao novi Tesla ali na zalost izgubljen je i za sebe i za drustvo,i to zbog toboz,solidarnosti sa kolegom.Ljudi koji nisu u stanju da rade u skoli trebalo bi sami da je napuste a ako to ne zele mi moramo to da uradimo i za njih i za decu kojoj predajemo.
Osnovna skola mora biti osnovna a ne skola u kojoj desetogodisnjaci maju svaki dan 6 casova i sedam sati sede u drvenim stolicama.I na svu tu muku dodju jos ljudi koji nemaju nista sto je neophodno za nastavnika.Sigurno je da su generacije drugacije nego pre nekoliko godina ili decenija ali one se nece i ne smeju menjati zbog nas vec se mi moramo menjati i usavrsavati zbog njih.Tu nema alternative!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +11
...
napisao Nina, 08 April, 2011
Naravno da je besmisleno uciti jezik dva puta nedeljno.Znam odlicno koliko je znacilo 4 casa u petom pre reforme.Govorim o tome da je bolje da je drugi ostao izborni ali ne da bude obavezan za sve ucenike,nego ko zeli i moze.Meni ne smeta da moja deca uce dva jezika,mislim da to moze samo da im koristi.Radim u skoli u kojoj godinama postoje dva jezika i to nikada nije bio problem do sada.Uostalom,ja nisam zelela da studiram engleski zato sto sam smatrala da ga bole govorim i da cu ga lakse sama usavrsiti nego ovaj drugi. Sto se sigurnosti posla u skoli tice,ocigledno da sam pogresila.Ali sto se ti svega ostalog,ne kajem se nimalo.Govorim dva svetska jezika i mislim da mi je to plus.Naravno da nas je previse,ali zar mislite da je dovoljno samo to sto se uci engleski a ne i kako ili ko to radi?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik Vlasotinmce, 08 April, 2011
Odgovor
...
@napisao peda, 08 април, 2011

Ukinuti gradjansko a ne VERONAUKU jer je to pravo svakog gradjanina ove zemlje.

Prijavite neodgovarajući komentarglasaj protivglasaj zaGlasova: -5 @
Ovo je SEKULARNA a ne CRKVENA DRZAVA. Niko to pravo nikome ne osporava, ali van skole u crkvama neka DRZE VERONUAKU, OVAKO SMO UVELI drugi marksizam u skolu I pedagogija JE BACENA POD NOGE. Ne treba biti sebican /ima ko nije vernik nego ATEISTA, pa se pitamo gde su njihova prava. Nije li to protivuustavno. Jos opasnije je sto u skolama predaju veronaku polupismeni ili studenti TEOLOGFIJE/silibajyeri neosposobljeni ni socijalno, ni teoloski, ni metodski ni pedagoski/ i sem CRKVENOG RITUALA deca nista uopste nemaju pojma o srpskoj tradiciji i obicajima ni o vrednostima morala hriscanstva. Cak nam deca u mojoj seoskoj skoli beze sa tiih casova preko prozora godinama / ali je POMODARSTVO zahvatilo sve u vlasotinackom kraju da se svi MOLE BOGU i idu u crkvama a pojma nemaju ni sta je uopste religija ni veronauka. Treba li da se samo shvati da je ovamo materijalna i duhovna beda i tako se veronaukom samo jos vise zaglupljuje praznioverjem narod, jer su izgubljene vrednosti starog patrijahalnog sela gde se istinski verovalo u BOGA ali ne u popove koji voze luksuzna kola sa svojim VERNICIMA koji su postali bogatasi na tudjoj nesreci i pljacki naroda. Miroslav Mladenovic nastavnik Vlasotince
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao lena, 08 April, 2011
Molim da mi napišete kako su plaćeni sindikalci u vašim školama. Kod nas 12 % .Taj dodatak dovodi do koeficijenta preko 19,uvećava se razredno starešinstvo, minuli rad...da li je to OK?Treba nam hitan odgovor
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao snezana, 08 April, 2011
Ako moze da se precizira kako mogu nastavnici koji rade u malim skolama sa nepunim radnim vremenom da dopune svoje radno angazovanje, a ne da bude diskreciono pravo koga ce direktor da zaposli i preuzme nastavnika sa 100% radnog angazovanja.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao jelena valjevo, 08 April, 2011
Za Lenu
Koliko znam, 12% je propisano, da li zakonom ili PKU, ali da, tako je. Nisam sindikalac smilies/smiley.gif
I da, čujem da se to negde plaća a negde ne
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao laki, 08 April, 2011
Хоће ли неки члан о кажњавању ученика? Ако остане овако, оде све у три лепе анархије.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +11
...
napisao prosvetno pokusurivanje, 08 April, 2011
Hitno korigovati ove nesuvisle disciplinske pravilnike. Te dečija prava, te dečija sloboda, pa dečiji parlament....igre bez granica za stvaranje neodgovornih učenika, sa često još neodgovornijim roditeljima. Mogu i prava i sloboda i...ali i obaveze.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +9
...
napisao profesor, 08 April, 2011
Dopada mi se komentar nasatavnika roditelja o matematicarima. Uz duzno postovanje mojih kolega matematicara , a i ostalih , predajem srpski jezik i knjizevnost u srednjoj skoli. Treba li da pomenem da imam 4 pismena godisnje u odeljenjima sa preko 30 ucenika? I da je takve pismene zadatke mnogo teze ispraviti nego napr. iz matematike. Daleko su zahtevniji. Da ne pominjem svaku priredbu koja ne moze da prodje bez " srbista" , takmicenja, zavrsne ispite, maturske radove...Mislim da nam je obim posla mnogo veci, a predmet mnogo zahtevniji od ostalih...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Persida, 08 April, 2011
U ozbiljnim drzavama, prvo se odrede ciljevi, pa se onda donose zakoni. Sto se obrazovanja tice, ja nikako ne vidim odgovor na ovo pitanje, a jos manje na pitanje "Kakav nam gradjanin treba za 20 godina?"

1. Veronauku i gradjansko izbaciti iz skole. Ovi predmeti ne oslikavaju pravo gradjanina, vec predstavljaju mnogo perfidniji vid diskriminacije i separacije. Deca koja pohadjaju gradjansko vaspitanje su uglavnom u manjini, a u visenacionalnim sredinama, izjasnjavanje za ovu nastavu ravno je izjasnjavanju o nacionalnosti. Na stranu to sto veroucitelj moze da bude svako. I gradjansko i versko vaspitanje su pitanje kucnog vaspitanja.

2. Disciplinske pravilnike korigovati apsolutno, ne samo na strani ucenika, nego i na strani nastavnika. Uvesti eksterno ocenjivanje i godisnji test na nacionalnom nivou. Kao sto postoji karton ucenika koji ga prati ceo zivot, uvesti i karton nastavnika. Platu vezati za uspeh nastavnika.

3. Programe i planove pod hitno revidirati. Vratiti orijentisanost ka problemu, odnosno principu resavanja, a izbaciti bubanje. Deca koja izlaze iz osnovne skole u zadnjih 15 godina ne znaju da misle. Za bubanje napamet maksimalna ocena moze biti 3.

Uh, mogu ovako letnji dan do podne...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Veroučitelj sindikalac, 09 April, 2011
1) Ako učenik ima 15 predmeta, i kao 16-ti veronauku/građansko, i onda ukinemo ta dva predmeta, postignuto rasterećenje od jednog časa nedeljno je minimalno i neprimetno jer, pored toga:
- nema domaćih zadataka;
- nema (brojčanih) ocena;
- nema vežbi i zadataka;
- nema obaveznih udžbenika itd.

2) Lažno je suprotstavljanje veronauke i građanskog jer u mojoj školi razmenjujemo i spajamo učenike na nekim časovima.

3) Veronauka postoji u državnim školama skoro svih članica EU tako da ukidanje i nije baš pro-evropsko.

4) Planove i programe za oba predmeta treba temeljno preraditi.

5) Svi veroučitelji u mojoj eparhiji su članovi sindikata u svojim školama i svi su podržali štrajk tamo gde je štrajka bilo. Ko je mogao išao je i na protest u Beogradu.

6) "далеко је већа штета од масе упослених нестручних предавача оба предмета"

Hmm... Kolika li je šteta kada neko na ovako nevaspitan način ispljuje masu(!?) poštenih i vrednih prosvetnih radnika koji se trude da na ljudski način obave svoj posao?

Posao za koji ih građani Srbije plaćaju, i koji im svoju decu poveravaju tako što slušaju njihove predmete.

Baš bih voleo da znam kako to ja nisam ličnost (a pri tom jesam član ovog sindikata) nego sam komponenta neke štetne mase.

Kako sam to nestručan na post-diplomskim studijama sa položenom didaktikom, metodikom i psihologijom?

Kakvu sam to ja štetu, na koji način i kome naneo?

Verovatno se mislilo na to da je novac dat za plate za veronauku/građansko bačen jer, po nečijim predrasudama, mi decu ne učimo ničemu vrednom (i, što je još važnije, ničemu materijalistički gledano korisnom).

Tačno je da deca zahvaljujući ovim predmetima, verovatno, neće postati materijalno bogatija.

Ali je takođe tačno da će zahvaljujući ovim (tzv. humanističkim) predmetima SAZNATI i za drugačiji pogled na svet u odnosu na bezdušni materijalizam čije kandže i zube već osećaju na sebi kroz muke svojih roditelja.

Ako ovi predmeti uspevaju da makar malo ublaže bol, nesreću, patnju, beznađe, gnev, očaj, razočarenje i sve ostalo što čeka ovu decu onda to nije mala stvar.

Teško da novac države (= njihovih roditelja) dat za naše plate može da isplati ono što naše duše podnose dok ta deca prelaze preko nas lutajući kroz trnje i dubodoline današnje "civilizacije".

7) Manite se veronauke i građanskog, nisu to, ni izdaleka, gorući problemi srpskog obrazovno-vaspitnog zamešateljstva.

Ako se ipak reši da se ovo otme od dece oteće se i duša našoj prosveti koju tek što je jedva navrat-nanos stekla...

smilies/cool.gif Ah da, setih se, predlaže se uvođenje domaćinstva, poljoprivrede i još dva predmeta. To je lepa ideja, i mislim da bi današnja deca sa oduševljenjem prihvatila ove predmete. A i prosveta bi se rasteretila uvođenjem četiri umesto dva predmeta. Logično.

Koji fakultet bi bio potreban za stručno predavanje domaćinstva? Ili će možda biti neki kurs od tri meseca... da se prijavim na vreme :-)
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Nenad, 09 April, 2011
Gresite u vezi Gradjanskog.Ono treba da se zadrzi 10/12 godina ali da se nastavni programi izmene i prilagode uzrastu dece.
Osim , toga to moze biti dobar socijalni ventil za mnoge koji ostaju bez norme.Ali, mora se uvesti njihova veca specijalizacija.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -4
...
napisao Nina, 09 April, 2011
Gospodine,vama svaka cast ali govorimo o tome da u pojedinim skolama deca igraju basket za vreme veronauke ili uz dozvolu roditelja itd. odu u crkvu ako je veronauka prvog casa i zakasne na drugi a cesto i treci.Naredne godine se promeni nastavnik,radi u ucionici i svi sada hoce na gradjansko?!Znam ja da tu nema nikakvog opterecenja sto se ucenja tice,ali to je pretvoreno u nekim skolama u jos jedan veliki odmor.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -2
...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik Vlasotince, 09 April, 2011
Odgovor
Posto sam ziveo na selo u pordici koja je bila vernik, a jos sam i lokalni etnolog i istoricar/problem UVODJENJA dva predmeta/Plus treci jezik/ sramno je da su ova dva predmeta uvedena kao IDEOLOGIJE, umesto da se u sklopu crkava organiyuje CERONAUKA a GRADJANSKO vaspitanje uvede u sadrzaje drustvenih predmeta, potpuno su rasturili obrayovno vaspitnu funkciju skole. Ovaj problem pratim direkno u ucionici i u sredini. Samo se vrsi PROFITIRANJE i na MITOLOSKO i LIBERALAN stavraju neki cudni modeli skolstva i potpunog haosa u obrazovanju. Onaj ko zeli da se profesiponalno vabi skolom mora uvazavati pedagogiju, didaktiku, metodiku i etiku/a to sigurno ni POPOVI ni PO(LITICARI zutokljunci i preprodane duse radi laznog EVROPEJSTVA nemogu to da urade. I jedni i drugi ce nam doci glave i u drustvu i skolstvu. Vidim mnogi se pojavljuju kao mesije, ali yato nemaju pojma kako resiti problem detat kada udjes u razred koje pod uticajem TELEVIZIJE, ULICE, KRIMINALA, mafija POSTALO AGRESIVNO I NI KRIVO NI DUZNO POSTALO ZRTVA OPSTEG HAOSA U DRZAVI. oVDE NE VIDIM steru;no kompententne/izuzimam seb/ jer ih poznajm 40. godina i doktora nauka i prakticara koji znaju i umeju da naprave pravi skolski sistem od predskolskog, osnovnog, srednjeg do fakulteta. Zasnim i moralno profesionalnim prosvetnim radnicima se nedozvoljava da igde cak i iynesu svoje stavove, CENZURA u stampi i televizijama donce veliko zlo SRbiji. neka pamte mladi koji tek dolaze, ako se nista neucini da se sustinski vrse promene u sistemu drustva i skolstva na pravi nacin. Miroslav Mladenovic nastavnik Vlasotince 9. april 2011. godine Vlasotince
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -2
...
napisao Мирослав Младеновић наставник математике Власотинце, 09 April, 2011
Odgovor
"napisao roditelj-nastavnik, 08 април, 2011

Шта је са математичарима који неминовно држе допунску, додатна им је, по садржају, скоро као још један нови предмет, имају обавезне писмене, а норма им је као и (без увреде) наставницима ликовног, музичког, физичког који НЕМАЈУ додатну и допунску?
Prijavite neodgovarajući komentarglasaj protivglasaj zaGlasova: 3"

Одговор:
Не само ТО, него сада са 27 и 28 часова неделјно уместо 25 часова у сеоким неразвијеним школама брдско планинског подручја ми математичари имамо чак и четири програма,а наравно да и непостоји могућност ни за часове ни додатне ни допунске ни активности, што је општи проблем. Наравно да је сулудо да лично према "Динкићевом закону"(како су ми објаснили у школи од 2005. године (са четири програма од петог до осмог разреда и још овде не пише одржавам по 60 часова припремне наставе годишње-сада сам тренутно одржао 56. часова)-имам верујте 11% мању плату од осталих наставника који немају никаву одговорност у школи, али се зато годинама лажно обмањује и држава и друштво писањем којекаквих извештаја о лажним пројектима, аписац овог коментара је написао и био и остао иноватор не само у настави математике него у општем школском систему србије и са горчином са 40. година ће отићи у пензију а да ништа није успео да спаси децу од неразумних политчара и државника којис удварајући другима продали су и држави и нацију и систем школства у Србији. Овде има превише себичних коментара и нема аутентично аначитичких коментара који мало више виде од такозваних СИНДИКАЛНИХ ЗАХТЕВА. Писац овог чланка је синдикални борац био и остао али на прави начин још од 1976.године. али због уверења а не због ПЛАТА и додворавања ГАЗДАМА. само онај ко воли децу и школу и посвећен том идеалу моѕе учествовати на прави начин у изградњи правог сколског система у Србији. мени с ечини да таквих још на дело невидим у Србији. Жалосно је али је тако. највиши страдалници ће бити као и увек деца и прави просветни радници и родитељи. Мирослав Младеновић наставник математике Власотинце 9.април 2011. године ВлаСОТИНЦЕ
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Odavde pa do neba, 09 April, 2011
NIKAKO NE UKIDATI PREDMETNU NASTAVU IZ LIKOVNOG I FIZICKOG U MLADJIM RAZREDIMA JER NASTAVNICI KOJI SU PRIMANI PO KONKURSU NA TA RADNA MESTA OSTAJU BEZ POSLA , A IMAJU JOS KOJU GODINU DO PENZIJE... OMOGUCITI IM DA ZASLUZENO ODU U PENZIJU PA TEK ONDA POSTEPENO UKINUTI , A NE PREKO NOCI KAKO KOME PADNE NA PAMET... POSTOJI , VALJDA NEKO STECENO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA DA NE MOZE DA SE POIGRAVA SVAKO KOME SE PRUZI PRILIKA BEZ PRETHODNOG UVIDA U POSLEDICE KOJE SE POJAVLJUJU --PRIMER :TEHNOLOSKI VISKOVI KOJI OPTERECUJU FOND MINISTARSTVA -- PRIMAJU PLATE , A NE RADE...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao Тезгарош, 10 April, 2011
О Г Л А С:
Повољно организујем курс елементарне писмености за просветне раднике, нарочито математичаре, из Власотинца и околине.
Шифра: Аналфабет
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik matematike Vlasotince, 10 April, 2011
Odgovor
@......
napisao Тезгарош, 10 април, 2011

О Г Л А С:
Повољно организујем курс елементарне писмености за просветне раднике, нарочито математичаре, из Власотинца и околине.
Шифра: Аналфабет
Prijavite neodgovarajući komentarglasaj protivglasaj zaGlasova: -1 @
Odgovor
na OGLAS
Мала матура“ или „тезгарење“by Miroslav Mladenovi' on петак, фебруар 4, 2011 у 11:24 пре подне
http://www.facebook.com/login/setashome.php?ref=home#!/note.php?note_id=132021473531042
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik matematike Vlasotince, 10 April, 2011
Dopuna ODGOVORA
@...
napisao Тезгарош, 10 април, 2011

О Г Л А С:
Повољно организујем курс елементарне писмености за просветне раднике, нарочито математичаре, из Власотинца и околине.
Шифра: Аналфабет
Prijavite neodgovarajući komentarglasaj protivglasaj zaGlasova: -1

@
Dopuna odgovora


http://www.unijasprs.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=13427&Itemid=36

1.UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE - И по бабу, и по стричевима
- 2 посета - 31.12.10.
10 дец 2010 ... napisao Miroslav Mladenovic nastavnik OШ "Браћа Миленковић" село Шишава Власотинце, 11 децембар, 2010. Господин АЛО ЗВЕЗДАРА, изгледа да ...
www.unijasprs.org.rs/index.php?option=com_content... - Кеширано
1.Kvitters|Nasa Borba|Search|Twitter|Answers|Videos|Digg|Blogs ...
31 јан 2011 ... "Nasa Borba" - Pisma 11 јун 1998 ... "Ne batinajte studente", "Nasa Borba", 4. jun 1998. ... Miroslav Mladenovic,. prosvetni radnik. ...
www.kvitters.com/search/Nasa Borba - Кеширано1.PDF]
INFORMATOR
- 2 посета - 8 апр
Формат датотеке: PDF/Adobe Acrobat - Брзи приказ
16 феб 2011 ... jedne žalosti, a skoro ta ista sudbina u životu: danas su tebe gonili, a sutra mene! ...... Мирослав Б. Младеновић Мирац* ...
www.nsprv.org/Informator_br._45.pdf
http://www.nsprv.org/Informator_br._45.pdf
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik matematike Vlasotince, 10 April, 2011
Dopuna odgovara
"napisao Тезгарош, 10 април, 2011

О Г Л А С:
Повољно организујем курс елементарне писмености за просветне раднике, нарочито математичаре, из Власотинца и околине.
Шифра: Аналфабет
Prijavite neodgovarajući komentarglasaj protivglasaj zaGlasova: -2"
Dopuna odgovora
Dopuna odgovora

http://www.unijasprs.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=13427&Itemid=36

1.UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE - И по бабу, и по стричевима
- 2 посета - 31.12.10.
10 дец 2010 ... napisao Miroslav Mladenovic nastavnik OШ "Браћа Миленковић" село Шишава Власотинце, 11 децембар, 2010. Господин АЛО ЗВЕЗДАРА, изгледа да ...
www.unijasprs.org.rs/index.php?option=com_content... - Кеширано


napisao Alo Zvezdara, 10 децембар, 2010
PROZOR na kola,YA NOVAC,YASTITNICI GRADJANA,kriye...
Alo "naučnik", pardon "disident",još nisi naučio da pišeš?Pa koju ti to diplomu imaš.Smem da se kladim da je VI stepen nekog Učiteljskog fakulteta SFRJ.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: 1


napisao ......................................., 10 децембар, 2010
Deca neznaju ni da pisu ni da racunaju ali zato se pored diploma dobijaju i magistrati. Videli smo kakvi su nasi rezulati u svetu/porazavajuci. Zivela prosveta i u njoj ALO ZVEZDARA NA CELU, jer ga znaju barem u Vranju ko je ta osoba, koja izigrava SINDIKALCA i nanosi zlo radnickom pokretu u Srbiji i svim stvaraocima u prosveti svojim UDBASKIM jezikom vredjanja i pretnje. A bas me zanima da li ce se njegov JUNAK taj kako zove NAUCNIK i DISIDENT oglasiti posle njegovog javljanja ovde, jer verujem da mu je dosadilo da covek dokazuje svoju TITULU i ZVANJE ispred UDBOVACA.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
-nastavak-
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik matematike Vlasotince, 10 April, 2011
-nastavice se-

...
napisao Alo Zvezdara, 10 децембар, 2010
magistrati.stvaraocima u prosveti
Kako sam pogodio da je Šišavac.@Poynajem te Po @RUkopisu.@
Ја sam oчекиvao da tebe PR@edloe ya Nobelovu nagradu.Ако мe znaju u Врању ne znaju me u Шišavi. Zivela prosveta i u njoj ALO ZVEZDARA NA CELU!Da bar padež pogodiš.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: 0
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik OШ "Браћа Миленковић" село Шишава Власотинце, 11 децембар, 2010
Господин АЛО ЗВЕЗДАРА, изгледа да лоше податке од "ДОУШНИКА добијаш, Нити сам ја ШИШАВАЦ нити пишем оно што је написано, онако како су ти добро дали ПЕЧАТ твоје ЛИЧНЕ карте:покварености и недостојанства да уопште стобом полемишем.
Но, ако имаш МУДА напиши чланствгу УНИЈе и НЕЗАВИСНОСТИ и другима који на овом сајту се часно боре за ПРАВЕ РЕФОРМЕ У ДРУШТВУ И ШКОЛСТВУ, ПА СТАВИ СВОЈЕ ПРАВО ИМЕ И ПРЕЅИМЕ И У КОЈОЈ ТО ШКОЛИ НОСИШ Дневник-како пише у горе наведеним коментарима, који су наравно слични мојим ставовима, али је раѕлика што ја када пишем се поптипујем правим именом и преѕименом, значи нисам КУКАВИЦА и ПОДЛАЦ као што си Ти АЛО ЗВЕЗДАРА. Испод части ми је да те више спомињем, са каквим с еУДБАШКИМ речником служиш, да сам се подоста распитивао и стварно је да те знају свуда на Југу Србије-али по ѕлу које наносиш људима на разне начине.
То је твој проблем твоје личности, а мени остаје да подржим уваженог колегу професора, који је један од ретких српских интелектуалаца који је јавно проговорио о суноврату учитељских факултета у Србији-по нмепотизму, корупцији и куповању диплома и магистрата и доктората.
Мени као математичару, који ево 20. година ради у настави савременим методадама:путем откривања, учења путем решавања проблема,као наставно средство користим уџбеник(написао сам у баљалучки МАТ КОЛ-за интелектуалце а не за УДБАШЕ, методско математички чланак РАД СА УЏБЕНИКОМ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ)-осећам последице неоспособљености учитеља да се баве некада часним просветитељским занимањем УЧИТЕЉ.
Жалосно је да деца не само што језички и математички нису описмењена, нека чак са петицама срицају слова-али је још опасније што та деца нису стекла никаве радне и културне навике. Са њима се тешко може одржати час, она једноставно нису навикла да седе у клупи и пиошу и раде 45. минута, а без икавих стечених навика за одговорност и поштовање школе и самог наставника.
За мене је то страшно, а како се понашају биће још већих криминалаца и убица у овом хаотичном систему друштва и школства.
Бојим се да се више размишља о сопствено егоистичној страни живота: продаја и куповања диплома на разне начине, него ли о самим последицама по сам систем школства и живота. Бојим се да нећемо оставити ни порода ни икакве могућности да наредне генерације без моралаа и погрешним начином система вредности живота, имаће велике проблеме када они имају своју децу па неће имати ко да их педагошки васпитава и образује у школама,
Само ми није јасено да ли такви монструми-па и међу овима је и овај јадни АЛО ЗВЕЗДАРА(кога ипак жалим-јер сигурно и он има свој пород), остављају траг за будућност ове нције и државе Србије.
То су питања на којима треба да даје одговоре српска интелигенција а не којекакви УДБОВЦИ или српски тајкуни или медиокритети у политици и држави.
осећам потребу да искажем и своју личну забринутост и срамоту што ево са 40. година као математичар-педагог, ништа нисам успео да утичем ни у средини ни у друштгву на промени тока ствари у формирању правих вредности
ивота-у којима ће човек бити важнији од ПРОФИТА.
Мирослав Младеновоћ наставник математике ОШ "Браћа Миленковић" село Шишава Власотинце
П.С Сматрам да на овом сајту треба увести један морални ред да као на сајту коментара листа политике се остави адреса интернет и обавезно постави право име и преѕиме и школа из које се пише, јер тако ћемо ми као просветни радници дати прави пример толеранције и правог демократског дијалога, а сваки увредљив кометар се треба обристаи или недозволити да неко уместо давања чињеница вређа некога ко је стручно компетентан по одређеном проблему на одређену тему.
12.децембар 2010. године Власотинце
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: 1

...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik OШ "Браћа Миленковић" село Шишава Власотинце, 11 децембар, 2010
Молим администратора да чим објави предходну поруку да обеише моје име и преѕиме са сјта ИМЕ јер се злоупотреблјава моје име и шпреѕсиме.
С поштовањем
Мирослав Младеновић наставник Власотинце
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: 1

...
napisao Mimi, 20 фебруар, 2011
Somborski fakultet hahahah....Samo lova i zavrsena stvar.Vaspitacice preko noci donose diplome.Somborski uciteljski fakultet posebno je aktuelan u Hercegovini gdje se kao ode vikendom,i obavi stvar.Tuznoje da nam glupaci uce djecu,strasno...ali neka sve smo to i zasluzili.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: 0

Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Тезгарош, 10 April, 2011
Е сад сте га стварно прећерали, господине Младеновићу! Када желим да испробам неку нову могућност на форуму или уопште у раду на рачунару, ја се прво посаветујем са колегама информатичарима. Саветујем и Вама исто.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Miroslav Mladenovic nastavnik matematike Vlasotince, 10 April, 2011
Одговор:
"...
napisao Тезгарош, 10 април, 2011

Е сад сте га стварно прећерали, господине Младеновићу! Када желим да испробам неку нову могућност на форуму или уопште у раду на рачунару, ја се прво посаветујем са колегама информатичарима. Саветујем и Вама исто.
Prijavite neodgovarajući komentarglasaj protivglasaj zaGlasova: 0 "
Пошто "радите у тиму"-неки МИЛОМ неки СИЛКОМ, неки помало "тезгаре"; жао м и је Вас, што сте се тако ЈАДНО продали, да служите разном ОЛОШУ. Наравно да Вам прво достојно кажем:"промашили сте тему"; па би Вам колегиница дала на ПИСМЕНОМ ЗАДАТКу "чисту јединицу". мени као МАТЕМАТИУЧАРУ је важно да видим да ли знате да рачунате да су "дева и дав четири или пет". Колико видим да то нисте научили, а Ви сигурно знате(наравно напишите школу, радно место и године рада, стваралачки рад, убјављене радове, објављивање радова у часописима, иновације у раду..) да када вам с енко УЧТИВО представи именом и презименом, то треба на основу ДОМАЋЕГ ВАССПИТАЊА да се учтиво напише пуним именом и презименом, са достојанственим односом према поштовању личности и ТЕМЕ о којој се пише на овом сајту. Наравно изгледа да је погрешна (зло)употрева речи ТЕЗГАРОШ у коментару, потпуно ОТКРИЛА суштину онога за кога "тезгари" овде противу стваралаштва, реформе школства, морала. части и достојанства професије и правих просветних радника у Србији. П.С Што се тиче "рачунара"-о њима нека БРИНУ БРИГЕ они који за то примају личне доходке, а старом професори са 83, године живота и 40. година рада на село по "казни" због свог критичко мишљења-довољно је да познајем на самоучки из једне полуписмене средине(а тешко да се могу наћи и млади да на прави начин користе комуникацију путем интернета) познајем онолико колико ми је лична потреба да пишем своје радове на комјутеру уместо ПИСАЋОЈ МАШИНИ-било као математичар методичар иноватор, локални етнолог и историчар и локални писац песама и прича на дијалекту. Жалим вашу сујету и неспосбност расуђивања. Испод моралне и професионалне части ми је да вам спомињем ИМЕ и ПРЕЗИМЕ јавно, јер то ће Вам за коју годину рећи они други који ће доћи после нас, када виде ко је коме и за чије циљеве служио у јадној и чемерној Србији. Мирослав Младеновић наставник математике Власотинце 10. април 2011. године П.С Ако се желите извинути на располагању вам је(јавно стоји испод сваког мог објављеног рада у часопису МАТ_КОЛ БАња Лука, интернет адреса, а ево и овде ћу вам је написати: Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Kolibri, 11 June, 2011
Kad vec predlazete ukidanje pojedinih predmeta, da se i ja prikljucim:
UKINITE LATINSKI JEZIK!!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao sxtzu, 16 October, 2013
fjthgthz smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/wink.gif smilies/wink.gif smilies/wink.gif smilies/wink.gif smilies/wink.gif smilies/wink.gif smilies/wink.gif smilies/wink.gif smilies/wink.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smanji | povećaj

busy
 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC