Кривична пријава Штампај E-pošta
Thursday, 24 March 2011

Против директора који су умањили зараду

 

Општинском јавном тужилаштву у
_____________________

 

На основу члана 224. Законика о кривичном поступку, подносим


КРИВИЧНУ  ПРИЈАВУ

против ________________________________, директора  Основне/средње школе ____________________________________ из ________________________________, због тога што је својом одлуком о незаконитом умањењу зарада запослених повредио права по основу рада запослених, односно што је коришћењем свог службеног положаја нанео огромну штету запосленима односно теже повредио њихова права чиме је

 извршио кривично дело из члана 163. односно члана 359. став 1, 2 и 3.  Кривичног законика Републике Србије.

Законом о раду, односно Законом о платама и Посебним колективним уговором за основне и средње школе и домове ученика предвиђен је начин и обрачун зарада, као и исплата зарада запосленима. Позитивним законским одредбама у потпуности је регулисан институт евентуалног умањена зарадада. У овом  случају директор школе је неводећи никакав поступак против запослених истима умањио зараду и то без било каквих мерила и параметара, кршећи све законске одредбе чиме је повредио основна права запослених из радног односа  и починио кривично дело из члана 163. односно 359. Кривичног законика Републике Србије.
 
Сходно наведеном молимо тужилаштво да одмах покрене кривични поступак против пријављеног.


У ______________,
Дана, ___________,год.          
Подносилац пријаве
                
 

 

 
< Претходно   Следеће >

МОЈА ПРАВА СУ?

ЗАХТЕВ ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

ЛИСТА РАДНИКА СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ

РАДНЕ ГРУПЕ ПО ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

УСПРС на facebook - у

УПУТСТВО
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА

ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ

ИЗВОР: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 

ТАКСА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПКУ

ДОПИС МИНИСТРА

ПОТПИСАН ПКУ ОД СТРАНЕ УСПРС И СРПС

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ПРАВНИ ПОСТУПАК

УМАЊЕЊЕ ЗАРАДА

1. НОВИ ПОСТУПАК

2. ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ

3. ИНСПЕКЦИЈИ РАДА

4. УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

5. ПРИГОВОР

 

6. ПУНОМОЋЈЕ АДВОКАТУ

ЗА ПРЕДСЕДНИКЕ СИНДИКАТА

ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ

НОВИ ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПУБЛИКАЦИЈА ПОСЛОВИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА

СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА

И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН

О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН

О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН О УЧЕНИЧКОМ

И СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

 

ШКОЛСКА 2014/2015

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

ШКОЛСКА 2013/2014

ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC