Кривична пријава Штампај E-pošta
Thursday, 24 March 2011

Против директора који су умањили зараду

 

Општинском јавном тужилаштву у
_____________________

 

На основу члана 224. Законика о кривичном поступку, подносим


КРИВИЧНУ  ПРИЈАВУ

против ________________________________, директора  Основне/средње школе ____________________________________ из ________________________________, због тога што је својом одлуком о незаконитом умањењу зарада запослених повредио права по основу рада запослених, односно што је коришћењем свог службеног положаја нанео огромну штету запосленима односно теже повредио њихова права чиме је

 извршио кривично дело из члана 163. односно члана 359. став 1, 2 и 3.  Кривичног законика Републике Србије.

Законом о раду, односно Законом о платама и Посебним колективним уговором за основне и средње школе и домове ученика предвиђен је начин и обрачун зарада, као и исплата зарада запосленима. Позитивним законским одредбама у потпуности је регулисан институт евентуалног умањена зарадада. У овом  случају директор школе је неводећи никакав поступак против запослених истима умањио зараду и то без било каквих мерила и параметара, кршећи све законске одредбе чиме је повредио основна права запослених из радног односа  и починио кривично дело из члана 163. односно 359. Кривичног законика Републике Србије.
 
Сходно наведеном молимо тужилаштво да одмах покрене кривични поступак против пријављеног.


У ______________,
Дана, ___________,год.          
Подносилац пријаве
                
 

 

 
< Претходно   Следеће >

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Четвртак од 1900 до 1930

Субота од 0800 до 0830

ТВ Коперникус I.

РАДНЕ ГРУПЕ ПО ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

ЛИСТА РАДНИКА СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

МОЈА ПРАВА СУ?

ЗАХТЕВ ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ


УПУТСТВО БОДОВАЊЕ

УПУТСТВО
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА

ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ

ИЗВОР: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 

 

 

УСПРС на facebook - у

ТАКСА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПКУ

КАЛЕНДАР РАДА 2016//2017

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ДОПИС МИНИСТРА

 

ЗАХТЕВ ДИРЕКТОРУ

НОВИ ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПУБЛИКАЦИЈА ПОСЛОВИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА

СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА

И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН

О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН

О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН О УЧЕНИЧКОМ

И СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

 

ШКОЛСКА 2014/2015

СТРУЧНО УПУТСТВО О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА

ШКОЛСКА 2013/2014

ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC